ICMRE

Головна

Ректор, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук

За особливі заслуги в підготовці висококваліфікова-них кадрів для народного господарства України та значні досягнення в науковій, методичній роботі Інститут одним із перших було відзначено Указом Пре-зидента; групі професорсько-викладацького складу були присвоєні почесні звання "Заслужений діяч науки і техніки України", "Заслужений працівник народної освіти України" та десять викладачів нагород-жені Почесними Грамотами Міністерства освіти і науки України та знаками "Відмінник освіти України". За вагомий здобуток в освітній діяльності Указом Президента України ректор інституту був нагороджений Орденом "За заслуги".

Інститут був заснований у 1990 році з ініціативи Кабінету Міністрів України (загально-державна форма власності). Інститут є членом Міжнарод-ного Фонду з розвитку менеджменту (ЕРМО-Брюсель), європейської асоціації між-народної освіти (Голландія), європейського клірингового Дому Кейсів (Лондон).

Кращі студенти та слухачі навчаються за міжнародними програмами і по закінченні інституту разом із державним дипломом України, отримують Міжнародні дипломи і сертифікати.

ДЕРЖАВНИЙ ДИПЛОМ
БАКАЛАВРА, СПЕЦІАЛІСТА, МАГІСТРА
за спеціальностями:

менеджмент зовнішньо-економічної діяльності;
економічна кібернетика;
банківська справа;
фінанси;
облік і аудит;
маркетинг;
правознавство;
економіка підприємства;
якість, стандартизація та сертифікація


Інститут Лауреат рейтингу "Золота Фортуна" в номінації "Лідер в підготовці фахівців для промисловості та підприємництва".
Вручення нагороди ректору, професору

на базі незакінченої
вищої та середньої
спеціальної освіти
фінанси
облік і аудит

Структури інституту:
Київська Вища Банківська Школа
Київський Економічний Центр
Бізнес-Клуб "Київ-Відень"
Навчально-тренувальний банк "Україна-Німеччина"
Відділення Московського державного університету економіки, статистики та інформатики

на базі середньої освіти
менеджмент зовнішньо-економічної діяльності;
економічна кібернетика;
банківська справа;
фінанси;
облік і аудит;
маркетинг;
правознавство;
економіка підприємства;
якість, стандартизація та сертифікація


аспірантура
фінанси, грошовий обіг і кредит