ICMRE

наукова робота


В інституті працюють досвідчені викладачі, знані в Україні вчені, провідні економісти, юристи; проводиться різнобічна викладацька, педагогічна і наукова робота. Тільки останнім часом фахівцями нашого інституту написано і видано 20 монографій, 19 підручників, посібників та інших науково-методичних видань.
За визначні заслуги в підготовці висококваліфікованих кадрів для народного господарства України та значні досягнення в науковій та методичній роботі інститут було відзначено Указом Президента України, групі професорсько-викладацького складу присвоєні почесні звання Заслужений діяч науки і техніки України, Заслужений працівник народної освіти України; вручені Почесні Грамоти Міністерства освіти і науки України та знаки Відмінник освіти України.