ICMRE

наш інститутМіжнародний інститут ринкових відносин та підприємництва називають лідером з підготовки кадрів нової формації в Україні. Ми не лише готуємо банкірів, фінансистів, менеджерів, маркетологів, а й дбаємо про їхнє працевлаштування. Зміст економічної освіти в нашому інституті враховує зміни у вітчизняній економіці, суспільстві, провідні тенденції розвитку сучасної бізнес-освіти.

Міжнародний інститут ринкових відносин та підприємництва заснований 1990 року з ініціативи Кабінету Міністрів України (загальнодержавна форма власності) і ліцензований Міністерством освіти і науки України за ііі-IV рівнями акредитації. Студенти інституту одержують державний диплом про вищу освіту з сучасних та перспективних спеціальностей: Фінанси, Банківська справа, Економічна кібернетика, Облік та аудит, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, Правознавство, Маркетинг та ін.
Чотири факультети здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців.