ICMRE

Навчально-тренувальний банк "Україна-Німеччина"
Київський Навчальний банк - Україна - Німеччина відкритий спільними зусиллями: зусиллями КВБШ - Міжнародного інституту ринкових відносин і підпри╨мництва - Центра -Ринок- і Координаційним бюро з питань надання консультаційної допомоги в сфері економіки Кредитної Установи (КFW) Посольства Федеративної Республіки Німеччини.

Тут мають змогу практикуватися та навчатися з використанням передових банківських технологій студенти ╡нституту та учні ліцеїв, гімназій.

Відділення Московського державного університета економіки, статистики та інформатикиВИПУСКНИКАМ - ДВА ДИПЛОМИ ПРО ВИЩУ ЕКОНОМІЧНУ ЧИ ЮРИДИЧНУ ОСВІТУ УКРАЇНИ І РОСІЇ

Міжнародний інститут ринкових відносин і підприємництва уклав договір з Московським державним університетом економіки, статистики й інформатики у сфері сучасних технологій дистанційної освіти по наступним спеціальностях:


фінанси і кредит (спеціалізація - банківська справа)

менеджмент (спеціалізація - керування корпорацією)

юриспруденція (спеціалізація - фінансове право)

Дистанційна освіта - найсучасніша і перспективна форма навчання, що дозволяє без виїзду в Москву одержати вищу освіту по обраній спеціальності.

Навчання буде здійснюватися у виді вбудованого навчання, при якому студентам нашого інституту, зарахованим на дистанційну форму навчання, перезачитуються здані навчальні курси (дисципліни), що відповідають навчальній програмі Московського державного університету. Після вивчення дисциплін, що залишилися, по програмі і здачі необхідних іспитів і заліків, у тому числі і державних, на базі нашого інституту випускники будуть мати можливість одержати відразу два дипломи - український і російський. Це, безсумнівно, розширить можливості працевлаштування як у себе на батьківщині, так і за рубежем.

Допускається вибір другої спеціальності, близької до тієї, по якій студент навчається в нашому інституті. Терміни навчання не обмежуються. Навчання здійснює наш склад, що одержав атестацію і, отже, право стати тьюторами-консультантами .

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ

1. Заява.

2. Договір на навчання (3 экз).

3. Фото - 6 шт .

4. Копія документа про освіту з додатком і перекладом на російську мову (завіряються нотаріально).

5. Копія паспорта.

Зарахування без вступних іспитів і співбесіди.

∙ Громадяни України - студенти МЭСИ, що не є студентами нашого інституту, навчаються у формі екстернату по московській програмі в Міжнародному інституті ринкових відносин і підприємництва й одержують диплом тільки Московського державного університету економіки, статистики й інформатики.

Бізнес-Клуб "Київ-Відень"

21 серпня 2000-го року в Киеві зареєстровано Українсько-Австрійський Бізнес Клуб -Київ - Відень-. Ідея створення Бізнес Клубу підтримана Президентом Австрії Томасом Клестилем під час його візиту в Україну у травні 2000 року.

Функціонування Бізнес-Клубу здійснюється під егідою Інституту Сприяння Розвитку Економіки Торгівельної Палати Австрії (м. Відень) та Міжнародного Інституту ринкових відносин та підприємництва - Центр -Ринок-, який є базовим навчальним закладом освіти Українського Союзу Промисловців та Підприємців.

Мета створення Бізнес Клубу " Київ - Відень ":

Можливість для професійного спілкування, обміну інформацією, комерційної співпраці та взаємної підтримки між українськими спеціалістами та керівниками, які співпрацюють з австрійськими фірмами, або навчалися та пройшли стажування в рамках австрійських програм.


Джерело інформації та маркетинговий потенціал для австрійських компаній і організацій, що діють в Україні або тільки мають наміри працювати в Україні.


Можливість підвищення обізнаності членів Клубу з новинами в галузях громадського, економічного, політичного та культурного життя України та Австрії.


Види діяльності:

Престижні семінари з актуальних питань за участю доповідачів з Австрії.


Залучення до участі в програмах візитів до України високопоставлених офіційних осіб з Австрії.


Участь в організації та проведенні консультацій, конференцій інших заходів з питань економічного, правового, громадського та міжнародного співробітництва.


Сприяти організації та участі у виставках, симпозіумах, конференціях, семінарах та інших заходах, що мають на меті налагодження економічних та культурних зв'язків між Україною та Австрією.


Відкриття Web сторінки Бізнес Клубу в Інтернеті з доступом до електронних дискусійних груп та бази даних про членів Бізнес Клубу.


Співробітництво з громадськими неурядовими організаціями, іншими клубами, з міжнародними та національними фондами інших країн.


Членство в Бізнес-Клубі відкрите для всіх українських підприємств, австрійських фірм та організацій, українсько-австрійських спільних підприємств.

Членом Бізнес Клубу також можуть бути колективи і фірми та фізични особи, які зацікавлені в сприянні та поглибленні Українсько-австрійського економічного співробітництва.

Членский внесок для:

Фізичних осіб становить 5 грн. на місяць;

Юридичних осіб - 50 грн. на місяць.

Внесок можна сплачувати раз на рік, або щомісячно.

Київська Вища Банківська ШколаДержавна аккредитаційна комісія міністерства утворення України надала Міжнародному центру ринкових відносин і підпри╨мництва право здійснення освітньої діяльності на рівні кваліфікаційних вимог до фахівця зі спеціальностей:

7. 050.104 - Фінанси

7.050.105 - Банківська справа

7.050.106 - Облік і аудит

7.050.205 - Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Відповідно до рішення Державної Аккредитаційної комісії від 10 червня 1997 року протокол -8 по напрямку 7.0501 економіка, 7.050104 Фінанси і кредит - Міжнародний центр ринкових відносин і підпри╨мництва визнаний Акредитованим по III (третьому) рівні.

ФАКУЛЬТЕТ ПІСЛЯДИПЛОМНО╞ ОСВІТИ
(КИ╞ВСЬКА ВИЩА БАНКІВСЬКА ШКОЛА (КВБШ))

МІЖНАРОДНОГО ІНСТИТУТУ РИНКОВИХ ВІДНОСИН ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
ЦЕНТР- -РИНОК-
Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АА -097816
Акредитація ІІІ - ІV рівня від 30.05. 2001 р.
Друга вища освіта:
Підготовка фахівців на кваліфікаційному рівні
*:* "Спеціаліст", " Магістр" за спеціальностями "Банківська справа", "Фінанси", " Облік і аудит"
*:* "Спеціаліст"-"Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності".

-Київська Вища Банківська Школа перша в Україні почала готувати керівні кадри - менеджерів банківської справи┘- (Із привітання Президента Л. Д. Кучми випускникам КВБШ 26.11.1994 р.).

Програми навчання розраховані на фахівців, які мають вищу освіту (на рівні спеціаліста) і працюють у банках, страхових компаніях, інших фінансово-кредитних установах, фінансових службах підпри╨мств і організацій. Форма навчання: очно-заочна, дистанційна.
Термін навчання: на базі вищої освіти - 1-1,5 роки;

По закінченню вида╨ться диплом державного зразка.

На базі КВБШ відкрито перший в Ки╨ві навчально-тренувальний банк -Україна - Німеччина- в презентації якого приймали участь Голова НБУ Стельмах В.С., Надзвичайний та Повноважний Посол ФРН в Україні Дітмар Штюдеман, Голова Наглядової Ради НБУ д.е.н., професор Гальчинський А.С. та інші.
- ┘У нас в банківсько-фінансовій системі багато непрофесіоналів┘ і дуже при╨мно, що в Київській Вищій Банківській Школі готують висококваліфікованих спецалістів ┘-
(Із виступу Голови НБУ Стельмаха В.С. на відкритті першого в Ки╨ві тренувального банку -Україна-Німеччина-)
Наша адреса: 02152, м. Київ, вул. Березняківська, 26-Б
(їхати від ст. метро "Лівобережна" автобусом або маршрутним таксі до зупинки "Озеро Тельбін").

Володимир ЧЕРЕВАНЬ - ректор, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук

За особливі заслуги в підготовці висококваліфікова-них кадрів для народного господарства України та значні досягнення в науковій, методичній роботі Інститут одним із перших було відзначено Указом Пре-зидента; групі професорсько-викладацького складу були присво╨ні почесні звання "Заслужений діяч науки і техніки України", "Заслужений працівник народної освіти України" та десять викладачів нагород-жені Почесними Грамотами Міністерства освіти і науки України та знаками "Відмінник освіти України". За вагомий здобуток в освітній діяльності Указом Президента України ректор інституту був нагороджений Орденом "За заслуги".

Інститут був заснований у 1990 році з ініціативи Кабінету Міністрів України (загально-державна форма власності). Інститут ╨ членом Міжнарод-ного Фонду з розвитку менеджменту (ЕРМО-Брюсель), Європейської асоціації між-народної освіти (Голландія), Європейського клірингового Дому Кейсів (Лондон).

Кращі студенти та слухачі навчаються за міжнародними програмами і по закінченні інституту разом із державним дипломом України, отримують Міжнародні дипломи і сертифікати.

наш інститутМіжнародний інститут ринкових відносин та підприємництва називають лідером з підготовки кадрів нової формації в Україні. Ми не лише готуємо банкірів, фінансистів, менеджерів, маркетологів, а й дбаємо про їхнє працевлаштування. Зміст економічної освіти в нашому інституті враховує зміни у вітчизняній економіці, суспільстві, провідні тенденції розвитку сучасної бізнес-освіти.

Міжнародний інститут ринкових відносин та підприємництва заснований 1990 року з ініціативи Кабінету Міністрів України (загальнодержавна форма власності) і ліцензований Міністерством освіти і науки України за ііі-IV рівнями акредитації. Студенти інституту одержують державний диплом про вищу освіту з сучасних та перспективних спеціальностей: Фінанси, Банківська справа, Економічна кібернетика, Облік та аудит, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, Правознавство, Маркетинг та ін.
Чотири факультети здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців.

навчальна робота


Особливість Міжнародного Інституту ринкових відносин та підприємництва у тому, що тут не тільки надається освіта з гарантією якості, але і всі його випускники працевлаштовуються. Інститут має сучасну науково-матеріальну базу, високий інтелектуальний потенціал. Один із перших в Україні почав перепідготовку керівних кадрів та спеціалістів банківсько-фінансових структур, є базовим вищим навчальним закладом Українського союзу промисловців та підприємців, Асоціації українських банків. Інститут співпрацює з кращими профільними західними школами бізнесу та університетами.

дистанційна освіта

ВИПУСКНИКАМ - ДВА ДИПЛОМИ ПРО ВИЩУ ЕКОНОМІЧНУ ЧИ ЮРИДИЧНУ ОСВІТУ УКРАЇНИ І РОСІЇМіжнародний інститут ринкових відносин і підприємництва уклав договір з Московським державним університетом економіки, статистики й інформатики (МЕСІ) у сфері сучасних технологій дистанційного утворення по наступним спеціальностях:

фінанси і кредит (спеціалізація - банківська справа)

менеджмент (спеціалізація - керування корпорацією)

юриспруденція (спеціалізація - фінансове право)

Дистанційне утворення - найсучасніша і перспективна форма навчання, що дозволяє без виїзду в Москву одержати вище утворення МЭСИ по обраній спеціальності.

Навчання буде здійснюватися у виді вбудованого навчання, при якому студентам нашого інституту, зарахованим на дистанційну форму навчання в МЭСИ, перезачитуються здані навчальні курси (дисципліни), що відповідають навчальній програмі Московського державного університету. Після вивчення дисциплін, що залишилися, по програмі МЕСІ і здачі необхідних іспитів і заліків, у тому числі і державних, на базі нашого інституту випускники будуть мати можливість одержати відразу два дипломи - український і російський. Це, безсумнівно, розширить можливості працевлаштування як у себе на батьківщині, так і за рубежем.

Допускається вибір другої спеціальності, близької до тієї, за якою студент навчається в нашому інституті. Терміни навчання не обмежуються. Навчання здійснює наш професорсько-викладацький склад, що одержав атестацію і, отже, право стати тьюторами-консультантами МЕСІ.

∙ Громадяни України - студенти МЭСИ, що не є студентами нашого інституту, навчаються у формі екстернату за московською програмою в Міжнародному інституті ринкових відносин і підприємництва й одержують диплом тільки Московського державного університету економіки, статистики й інформатики.

новиниРеальні кроки на спільному шляху
Виступ Президента України Леоніда Кучми на пленарному засіданні
Всесвітнього саміту з питань сталого розвитку

Вельмишановний пане Президенте, Вельмишановний пане Генеральний Секретар
ООН, Ваші Високоповажності, Пані та панове,

Передусім хотів би висловити вдячність організаторам Всесвітнього саміту зі
сталого розвитку за гостинність, підготовку та проведення цього найбільшого
форуму з початку нового тисячоліття. Не можу не відзначити також ключової
ролі Організації Об'єднаних Націй. Якщо десять років тому на "Саміті
планети Земля", у Ріо-де-Жанейро, міжнародна спільнота виробила Порядок
денний щодо сталого розвитку, то метою нинішнього зібрання в Йоганнесбурзі
бачу перетворення цієї стратегії на реальність.

На жаль, за десятиріччя вдалося досягти лише помірного прогресу в окремих
питаннях, тоді як ситуація в більшості сфер не лише не покращилася, а,
навпаки, стала суттєво гіршою. Жодна декларація, жоден план дій, якими б
змістовними і яскравими вони не були, не зможуть напоїти спраглих,
нагодувати голодних, вилікувати хворих. Це -справа конкретних дій урядів,
громадських та бізнесових інституцій, усіх нас.

Більшість проблем, які постали перед людством, у своєму корінні мають
рукотворну природу. Тож марно було б сподіватися, що вони зникнуть самі
собою, без участі людини. Переконаний, практичні зусилля у напрямі
викорінення зубожіння, зміни моделей виробництва і споживання, вирішення
проблем води та санітарії, збереження біорозмаїття мають базуватися на
відповідальності й прозорості вчинків кожного учасника процесу забезпечення
сталого розвитку.

Україна вважає такий спосіб дій природним і безальтернативним.

Виходячи з вищих інтересів українського народу та міжнародного
співтовариства, моя держава, протягом своєї досить короткої історії,
свідомо і добровільно зробила два безпрецедентних кроки.

Після здобуття незалежності Україна, володіючи третім за потужністю
арсеналом ядерної зброї у світі, добровільно відмовилася від цієї зброї,
подаючи приклад для наслідування. У сучасному світі величезні кошти
витрачаються на військові цілі. Навіть невеликий відсоток коштів від
скорочення цих витрат, спрямований на досягнення цілей сталого розвитку,
мав би наслідком суттєве покращення загальної ситуації. На жаль, цей
приклад не знайшов відображення в діях інших країн.

Другий крок - закриття Чорнобильської АЕС, незважаючи на енергетичну кризу,
що увійшла "в історію" планети найбільшою за масштабами і найстрашнішою за
наслідками техногенною катастрофою.

Приймаючи це непросте рішення, ми керувалися твердим наміром виконати
зобов'язання України перед світом, відстояти наш вибір шляху до сталого
розвитку, захистити від ядерної загрози наступні покоління українського
народу і всього людства. Багато обіцянок допомоги в той час отримала
Україна. Але на практиці більшість з них так і залишились лише обіцянками.

В Україні глибоко усвідомлюють необхідність створення передумов для
збалансування інтересів суспільства і можливостей природи,
соціально-економічного розвитку й довкілля. Саме на цих постулатах
базується вже підтримана урядом Концепція переходу України до сталого
розвитку, на основі якої невдовзі буде розроблено відповідну Національну
стратегію.

Очевидним є те, що першочергову відповідальність за успіх національних
стратегій сталого розвитку несуть самі країни. Водночас, хотів би
наголосити на важливості підтримки в цій сфері з боку світової спільноти
зусиль найменш розвинених країн та країн, що розвиваються, а також країн з
перехідною економікою.

Процес впровадження принципів гармонійного розвитку та темпи просування
країн до сталого розвитку були б набагато швидшими, якби не існування низки
фінансових проблем на цьому шляху. Маю на увазі перш за все питання
заборгованості країн, що розвиваються, та країн з перехідною економікою.
Нам необхідні інноваційні механізми вирішення цієї проблеми, і одним з
таких механізмів, інноваційним та перспективним, є процес зарахування
витрат на забезпечення сталого розвитку в рахунок погашення їх зовнішньої
заборгованості. Саме таким шляхом країни-кредитори могли б ефективно
сприяти активізації темпів економічного зростання та захисту довкілля.

Наш досвід країни перехідного періоду дає повне право вважати, що кожна
держава - багата чи бідна, - кожна урядова чи неурядова організація,
корпорація або компанія в змозі зробити хоча б один, бодай невеликий, але
реальний крок для досягнення цілей сталого розвитку. Тоді щоразу наш
спільний шлях до цієї мети ставатиме ще на крок коротшим.

Пані та панове,

Екологічні катастрофи за своїми спустошливими наслідками - не менша, якщо
не більша загроза для людства, ніж війни та тероризм.

Упевнений: так само, як світова спільнота об'єдналася в боротьбі проти
міжнародного тероризму, вона має згуртуватися у справі збереження і захисту
довкілля, прискорення економічного та соціального зростання. Тільки на
засадах солідарності країн світу ми зможемо подолати виклики, з якими
стикаємося сьогодні.

Вважаю, що необхідно максимально скористатися досвідом передових країн у
цій сфері, на основі якого під егідою ООН розробити керівні принципи
ефективного управління в інтересах забезпечення сталого розвитку.

Шановне панство,

За десять років після Ріо світ зрозумів, як нелегко долати екологічні,
економічні та соціальні виклики. Проте ми ще більше усвідомили, що
впровадження сталого розвитку - в життєвих інтересах кожного.

Ще в середині минулого сторіччя наш видатний співвітчизник, засновник науки
про біосферу, Володимир Вернадський попереджав: "... перед людиною
відкривається величезне майбутнє, якщо вона зрозуміє це і не стане
використовувати свій розум і свою працю на самознищення".

Нас чекає важка і тривала робота. Але мета, якої ми прагнемо, варта
невтомних зусиль, Україна у тісній співпраці з міжнародною спільнотою
готова зробити все можливе для її досягнення.

Дякую за увагу.

наукова робота


В інституті працюють досвідчені викладачі, знані в Україні вчені, провідні економісти, юристи; проводиться різнобічна викладацька, педагогічна і наукова робота. Тільки останнім часом фахівцями нашого інституту написано і видано 20 монографій, 19 підручників, посібників та інших науково-методичних видань.
За визначні заслуги в підготовці висококваліфікованих кадрів для народного господарства України та значні досягнення в науковій та методичній роботі інститут було відзначено Указом Президента України, групі професорсько-викладацького складу присвоєні почесні звання Заслужений діяч науки і техніки України, Заслужений працівник народної освіти України; вручені Почесні Грамоти Міністерства освіти і науки України та знаки Відмінник освіти України.

аспірантураПроводить набір

для навчання в аспірантурі на 2003 рік за спеціальністю 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит

Форма навчання - без відриву від виробництва.

В аспірантуру приймаються громадяни України, які мають диплом про вищу освіту.


Термін навчання в аспірантурі без відриву від виробництва не перевищує чотирьох років.

Керівництво аспірантами здійснюють відомі в Україні доктори наук, професори.


Прийом документів до 1 листопада 2003 р.


Вступні іспити з 10 листопада до 1 грудня 2003 р.
[prev-link]Назад[/prev-link] [next-link]Вперед[/next-link]
Наверх