ICMRE

Бібліотека


До послуг студентів інстируту: бібліотека, лінгафонні кабінети, компьютері класи, Інтернет, кафе-їдальня.
Діють театральна студія, спортивні гуртки.

Підготовче відділенняМіжнародний нститут ринкових відносин та підприємництва Центр "Ринок"

Лідер із підготовки фахівців нової формації Лауреат рейтингу "Золота фортуна" 2000 року
Базовий навчальний заклад
Українського Союзу промисловців та підприємців


8.050104 ФІНАНСИ (4000 грн)
8.050105 БАНКІВСЬКА СПРАВА (4000 грн)
8.050106 ОБЛІК І АУДИТ (3700 грн)
6.050100 МАРКЕТИНГ (3500 грн)
6.050100 ЕКОНОМІКА ПІДПРИ╙МСТВА
6.050100 ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА (4000 грн)
6.050101 ПРАВОЗНАВСТВО (5000 грн)
8.050206 МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНО╞ ДІЯЛЬНОСТІ (4800 грн)

Форма навчання очна , заочна

Термін навчання 5 років, 5,5 роківДля медалістів знижки в оплаті за навчання від 10 %.

За значний внесок у підготовку фахівців для ринкової економіки Інститут одним із перших в Україні було відзначено Указом Президента, а шістьом професорам Інституту були присвоєні почесні звання "Заслужений діяч науки і техніки України" і "Заслужений працівник народної освіти України";

За особливі досягнення в інтернаціональній освіті Інститут нагороджено Міжнародною медаллю "Предвидение" Біографічного Інституту (Північна Кароліна, США);

Інститут забезпечує поглиблене вивчення теорії ринкової економіки, іноземних мов і сучасних комп▓ютерних технологій, практична підготовка майбутніх фахівців забезпечується в першому в Києві Учбово-тренувальному банку "Україна-Німеччина"ДЛЯ ВСТУПУ ДО ІНСТИТУТУ НЕОБХІДНО ПОДАТИ ДО 15 ЛИПНЯ ТАКІ ДОКУМЕНТИ:


Заяву на ім'я ректора Інституту
Атестат про середню освіту
6 фотокарток 3х4
медичну довідку ф.0-86у

ЗГІДНО УМОВ ПРИЙОМУ ДО ВНЗ, ЗАРАХУВАННЯ ПРОВОДИТЬСЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ, ДЛЯ МЕДАЛІСТІВ √ СПІВБЕСІДИ

на економічні спеціальності

1. Математика (письмово)
2. Українська мова (диктант)

*Англійська мова (тестування) √ тільки на спеціальність "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"

на правознавство

1. Історія України (усно)
2. Правознавство (усно)
3. Українська мова (диктант)

Для відмінників навчання гнучка система знижок в оплаті (від 10 %), стажування за кордоном

e-mail: mirop@icmre.kiev.ua

Міжнародні програми

21 серпня 2000 року під егідою Інституту Сприяння Розвитку Економіки Торгівельної Палати Австрії (м. Відень) в Інституті створено Українсько-Австрійський Бізнес-клуб Київ-Відень.
Метою створення Бізнес Клубу є:
· надання можливості для професійного спілкування та комерційної співпраці між українськими спеціалістами та керівниками, які співпрацюють з австрійськими фірмами;
· проведення престижних семінарів з актуальних питань за участю фахівців з Австрії, консультацій, конференцій, виставок.
Членство в Бізнес-клубі відкрите для всіх українських і австрійських підприємств та організацій, українсько-австрійських спільних підприємств

У 2001 році розпочав свою діяльність Українсько-німецький навчальний банк за спільним проектом з Боннською Академією. Тут мають змогу практикуватися та навчатися з використанням передових банківських технологій студенти Інституту та учні ліцеїв, гімназій.

Комп'ютерний центр

Кафедра ТЕК була створена в 1994 році і до 2001 року називалася кафедрою інформатики і комп'ютерних технологій. Очолює кафедру з 1996 року в.о. професор, к.т.н. Іванов В. М. Кафедра готує бакалаврів.

У 2001 році була набрана перша група студентів за фахом економічна кібернетика. Кафедра готує кваліфікованих фахівців, що можуть займатися підприємницькою й організаційно-управлінською і господарською діяльністю на ринку товарів і послуг, працювати експертами і консультантами з питань економіко-математичного моделювання і прогнозування.

Студенти вивчають фундаментальні економічні дисципліни (економічна теорія, мікро- і макроекономіка, менеджмент, маркетинг, теорія грошей, теорія фінансів, теорія кредиту, фінанси підприємств, фінансовий менеджмент, теорія бухгалтерського обліку, бухгалтерський облік підприємств, історія економічний навчань, страхування, інвестування), математичні дисципліни (математичний аналіз, алгебра, теорія ймовірностей і математична статистика, математичні методи дослідження операцій, теорія ігор, теорія масового обслуговування, графи і сітки) і дисципліни економіко-математичного циклу (економетрика, методи прогнозування, фінансова математика, економічна динаміка, теорія економічного ризику, методи прийняття рішень, техніка вибіркових досліджень, методологія економіко-математичного моделювання, керування інвестиційним портфелем, тимчасові ряди і динамічні моделі). Вільне володіння сучасними комп'ютерними технологіями в економіці досягається завдяки викладанню таких курсів, як програмування, системи обробки економічної інформації, бази даних, імітаційне моделювання, експертні системи, і звичкам роботи з пакетами Excel, Access і т.п.


Дисципліни, що читають викладачі кафедри:

1. Інформатика і комп'ютерна техніка.
2. Основи інформаційних систем.
3. Комп'ютерна техніка й інформаційні технології.
4. Інформаційні системи і технології в банках.
5. Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних організаціях.
6. Інформаційні системи і технології в міжнародному бізнесі.
7. Інформаційні системи в менеджменті персоналу.
8. Електронна комерція.
9. Системи підтримки прийняття рішень.
10. Економічна кібернетика.
11. Програмні оболонки и пакети.
12. Фінансова інформатика.
13. Спеціалізовані мови у програмуванні.
14. Проектування економічних баз даних.
15. Безпека інформації.
16. Комп'ютерні мережі
[prev-link]Назад[/prev-link] [next-link]Вперед[/next-link]
Наверх